Vidars gave

En privat jammesessjon/master class med

Mads Eriksen

i Stavanger i slutten av august.